Worden microplastics door ZeroWater gefilterd?

Publicatiedatum 20/11/2020

Microplastics wat zijn dat eigenlijk?

We omschrijven microplastics als kleine, door de mens gemaakte polymeerhoudende materialen met afmetingen kleiner dan 5 millimeter. Onder microplastics vallen ook de zogeheten nanoplastics, met afmetingen kleiner dan 100 nanometer. Microplastics bestaan ​​uit een ingewikkelde mix. Er zijn grote variaties in polymeertype, grootte en vorm. Microplastics bevatten ook onzuiverheden, microbiota en diverse verontreinigingen.

Je kunt een onderscheid maken in primaire en secundaire microplastics. Primaire microplastics worden door de mens gemaakt te denken valt bijvoorbeeld aan scrubdeeltjes in make-up, schurende schoonmaakmiddelen en secundaire microplastics worden gevormd door afbraak van plastic voorwerpen, wanneer plastic afval bijvoorbeeld rondslingert onder bepaalde omstandigheden zoals warmte en wrijving worden er dan steeds kleinere plastic deeltjes gevormd. Vervolgens komen wij er dan mee in contact door middel van lucht, water en ons voedsel.

Microplastics en drinkwater, hoe komen ze daar terecht?

Microplastics zijn echt overal, het is bijna onmogelijk om eraan te ontkomen. Het schijnt dat we jaarlijks 100.000 tot 120.000 stukjes microplastic inademen, eten, en drinken. Dat komt neer op ongeveer vijf gram per week. Voor kinderen is dit tussen de 74.000 en 81.000 stukjes. Voornamelijk flessenwater bevat een hoog gehalte microplastic: zo’n 94 tot 325 stukjes per liter. Dit komt omdat flessenwater nog extra besmet wordt met stukjes plastic van de fles zelf of van de dop.

Grote bronnen van vervuiling met microplastics zijn plastic voorwerpen als flesjes en tasjes. Je hebt vast wel eens gehoord van de ‘plasticsoep’: de grote hoeveelheid van plastic die door vervuiling in de oceanen en zeeën ronddrijft. Uiteindelijk komt dit ook in ons grondwater, en daarmee in het kraanwater, terecht. De meeste vervuiling komt uit Azië, en dan met name China. Door de stroming komt dit uiteindelijk ook bij ons in Nederland terecht.

Andere aanzienlijke bronnen van microplasticvervuiling zijn cosmetica, tandpasta en huidproducten als scrubs. Via doucheputjes, afvoerputjes en wasmachines komen deze microplastics in het riool terecht, waarna ze na zuivering van de rioolwaterinstallatie in het grondwater gaan zitten.

Er wordt geschat dat zo’n 90% van onze inname van microplastics geschiedt via water. Een goede reden dus om na te gaan of je maatregelen wat betreft je drinkwater kan treffen om je inname te beperken. En dat kan! Door je water te filteren met ZeroWater haal je vrijwel alle microplastics uit het water.

De gevolgen van microplastics voor de gezondheid

Zoals eerder vermeld komen mensen in contact met meer dan 100.000 microplastics deeltjes per jaar via de darmen en longen. Dit zegt echter zeer weinig over de hoeveelheid plastic die door de darmwand of de longbarrières heen wordt opgenomen in het lichaam. Deze darmwand houdt grote moleculen, bacteriën en andere micro-objecten tegen. Dit geldt ook voor bijna alle dieren in de voedselketen. Volgens een studie die de Wereldgezondheidsorganisatie in 2019 uitvoerde, vormen de microplastics die voorkomen in drinkwater vanwege de lage concentraties momenteel nog geen bedreiging voor de menselijke gezondheid.

Uit recent onderzoek (september 2019) naar de effecten van microplastics op het menselijk lichaam zijn voorlopige resultaten gepubliceerd. Het blijkt uit laboratoriumtests van de Rijksuniversiteit Groningen dat o.a. menselijk longweefsel niet of nauwelijks groeit in de aanwezigheid van nylon microplastics. Ook kunnen menselijke immuuncellen niet tegen bepaalde microplastics, is naar voren gekomen uit laboratoriumonderzoek van het UMC Utrecht. 

Momenteel is voor het eerst vastgesteld dat zich microscopisch kleine plasticdeeltjes in het bloed van mensen bevinden.

Kan ZeroWater microplastics uit het kraanwater filteren?

Ja, ZeroWater filtert 99,9% microplastics uit het kraanwater. Daarmee verwijdert het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.